Kvalitets- & Miljöpolicy

Hedin Mobility Group är en av Europas största mobilitetsleverantörer med lång erfarenhet inom bilförsäljning av nya och begagnade fordon samt relaterade fordonstjänster. Vår affärsmodell kombinerar geografisk bredd och ett omfattande erbjudande på både produkter och tjänster.
 • Vi ger kundbemötande i världsklass för att överträffa våra kunders förväntningar och
  visar vägen för ett hållbart bilägande. Våra värderingar hjälper oss att få varje kund att
  känna sig sedd och betydelsefull.
  We have passion. We have courage. We make an impact.
 • Vi bedriver vår verksamhet på ett ansvarstagande och hållbart sätt genom att beakta
  och uppfylla bindande krav och förväntningar från medarbetare, kunder, myndigheter
  och andra intressenter samt ställa höga krav på samarbetspartners och leverantörer.
 • Vi bidrar till en hållbar utveckling och minskar vårt klimatavtryck genom
  energieffektiviseringar och ökad materialåtervinning.

Vårt systematiska kvalitets- och miljöarbete genomsyras av omsorg om miljö, hälsa, säkerhet och kvalitet. Vi säkerställer att våra medarbetare har kompetens för att kunna styra och bidra i arbetet mot en hållbar framtid. Vårt ständiga förbättringsarbete är en förutsättning för att kunna anpassa oss till förändringar i vår verksamhet och omvärlden samt resultera i långsiktig lönsamhet för fortsatt utveckling.